• 88650073 - 88650074 - 88650018
  • info@hsif.ir
طراحی سایت
يكشنبه 25 مهر 1400.

تسهیلات مصوب و پرداخت‌شده

تسهیلات مصوب و پرداخت‌شده :

از محل منابع مالی تجهیزشده و در قالب قرارداد وجوه اداره‌شده منعقده با بانک توسعه تعاون ، دو پروژه نوسازی واقع در بافت فرسوده پیرامون حرم مطهر رضوی شامل پروژه اقامتی ، تجاری پردیس و پروژه اقامتی ، تجاری صالح تأمین مالی شده‌اند. تسهیلات نوسازی مصوب برای دو پروژه مزبور جمعاً مبلغ 177 میلیارد ریال می‌باشد.
شرح تسهیلات مصوب پرداختی

1- اعطای تسهیلات به پروژه صالح

پروژه صالح به مساحت 2324 مترمربع ، با کاربری اقامتی و تجاری در قطاع چهار بافت فرسوده پیرامون حرم مطهر رضوی واقع شده است. این پروژه از جمله پروژه‌های طرح مسکن ثامن بوده و مبلغ تسهیلات مصوب برای این پروژه 100 میلیارد ریال می‌باشد. تاکنون و طی دو مرحله مبلغ 47 میلیارد ریال پرداخت تسهیلات صورت گرفته و پروژه به پیشرفت فیزیکی 66 درصد رسیده است. ادامه...

 

2 – اعطای تسهیلات به پروژه پردیس

پروژه پردیس به مساحت 1988 متر مربع ، با کاربری اقامتی و تجاری در قطاع سه بافت پیرامون حرم مطهر رضوی واقع شده است. این پروژه از جمله پروژه‌های طرح مسکن ثامن بوده و مبلغ تسهیلات مصوب برای آن 77 میلیارد ریال می‌باشد. تاکنون و طی سه مرحله مبلغ 49 میلیارد ریال پرداخت تسهیلات صورت گرفته و پروژه به پیشرفت فیزیکی 96 درصد رسیده است. ادامه...

Search